SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
OPĆINA ČAVLE

55.

Na temelju članka 45. stavka 9. točke f. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine Primorsko goranske županije broj 20/ 14, 26/14, 27/15) Općinsko Vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 27. listopada 2016.g. donijelo je

ODLUKU
o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj
brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe
kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Čavle

I.

Donosi se Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta: Rekonstrukcije zgrade javne namjene - Osnovne škole Čavle u iznosu od 11.798.750,00 kuna (slovima: jedanaestmilionasedamstodevedesetiosamtisućasedamstotinaipedesetkuna)

II.

Ovlašćuje se općinski načelnik da s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopi ugovor za korištenje sredstava osiguranih iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Općine za projekt naveden u točki I.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/08

URBROJ:2170-03-16-01-11

Čavle, 27. listopada 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr