SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
OPĆINA ČAVLE

53.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine Primorsko goranske županije broj 20/14, 26/14, 27/ 15) Općinsko Vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 27. listopada 2016.g. donijelo je

ODLUKU
O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
KOMUNALNIM DJLEATNOSTIMA KOJE SE OBAVLJAJU NA TEMELJU PISANOG UGOVORA

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (Službene novine Primorsko- goranske županije 6/2010) mijenja se članak 2. na način da se stavku 1. u alineji 2 iza - »odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda« dodaje - »crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama«.

Članak 2.

U članku 11. mijenja se »Čavle 206« u »Čavja 31«.

Članak 3.

Ova Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog Ugovora stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Članak. 4.

Sve ostale odredbe Odluci o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog Ugovora (Službene novine Primorsko goranske županije 6/2010) ostaju na snazi.

KLASA:021-05/16-01/08

URBROJ:2170-03-16-01-17

Čavle, 27. listopada 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr