SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
OPĆINA ČAVLE

52.

Na temelju odredbe članka 86. , članka 89. i članka 113. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13), te odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ broj 20/14, 26/14 i 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle, na svojoj sjednici održanoj 27. listopada 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
O POKRETANJU POSTUPKA STAVLJANJA
IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA STAMBENE ZONE »MARŠIĆ«

UVODNE ODREDBE

Članak 1

Donosi se Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela stambene zone »Maršić« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/03) (u daljnjem tekstu: Plan).

PRAVNA OSNOVA ZA STAVLJANJE PLANA
IZVAN SNAGE

Članak 2

Postupak stavljanja Plana izvan snage voditi će se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13).

RAZLOZI ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE

Članak 3

Izgradnja po predmetnom planu nije realizirana, stoga je plan, radi usklađenja sa stvarnim stanjem, potrebno staviti van snage.

OBUHVAT PLANA

Članak 4

Obuhvat Plana utvrđen je Odlukom o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela stambene zone »Maršić«.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5

Unutar obuhvata Plana nisu izgrađene građevine, tj. izgradnja po predmetnom planu nije realizirana, pa se područje usklađuje sa stvarnim stanjem.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ SVOJEG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA

Članak 6.

Javnopravna tijela i drugi sudionici koji će sudjelovati u postupku stavljanja Plana izvan snage su:

1.HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka

2.KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

3.Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka, Nikole Tesle 9

ROKOVI ZA PROVOĐENJE POSTUPKA STAVLJANJA PLANA IZVAN SNAGE

Članak 7.

Za provođenje postupka stavljanja Plana izvan snage određuju se slijedeći rokovi:

-dostava zahtjeva javnopravnih tijela u roku od najviše 15 dana,

-javni uvid u trajanju od 8 dana

-izrada izvješća o javnoj raspravi 8 dana od okončanja javne rasprave

-izrada Konačnog prijedloga Odluke o stavljanju Plana izvan snage 15 dana po dovršenju izvješća s javne rasprave.

ZAVRŠNE ODREDBE:

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA:021-05/16-01/08

URBROJ:2170-03-16-01-15

Čavle, 27. listopada 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr