SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
OPĆINA ČAVLE

44.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Nar. novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Sl. novine PGŽ br. 20/14, 26/14 i 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 27.10.2016. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016.
I PROJEKCIJE ZA 2017. i 2018.

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Čavle za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) čiji prihodi i primici iznose 29.139.000 kn i projekcije za 2017. i 2018. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2016. godinu, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA za 2016. i PROJEKCIJE za 2017. i 2018. godinu

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u Proračunu za 2016. u ukupnom iznosu 29.139.000 kn raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ostaje isti.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi: Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračunu Općine Čavle za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinam Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/16-01/08

Ur.broj: 2170-03-16-01-3

Čavle, 27. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINA ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr