SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 8. Petak, 8. travnja 2005.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 HTML

3.

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim pravnim stvarima (»Narodne novine« broj 91/96,68/98, 137/9, 22/00,73/00 i 114/01), članka 35. Zakona o lokalnoj (područnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 24. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 24. ožujka 2005. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Pravilnika o zakupu zemljišta za postavljanje
kioska i drugih montažnih objekata

Članak 1.

U članku 13. Pravilnika o zakupu zemljišta za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata (»Službene novine« broj 7/02) u stavku 3. članka 13. iza riječi »za tekuću godinu« dodaje se »za kioske, montažne objekte, uslužne naprave i štandove, a za terase do 1. kolovoza tekuće godine«.

Članak 2.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Početni iznos naknade za korištenje javne površine utvrđuje se:

1. Kiosci, montažni objekti za obavljanje ugostiteljske, trgovačke djelatnosti i prodaju tiska

- do 12 m2 - 8.000,00 kn godišnje

2. uslužne naprave i štandovi

- do 2 m2 - 3.000,00 kn

- do 5 m2 - 5.000,00 kn

- preko 5 m2 za svaki m2 500 kn godišnje

3. terase za razdoblje od 1. svibnja do 1. listopada po m2 dnevno 2,00 kune,

4. naprave za zabavu i zabavni park

- dnevno po m2 1,00 kuna.«

Članak 3.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»- za terase uz kioske do 10 m2«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-29/01

Ur. broj: 2142-04-05-01-3

Dobrinj, 6. travnja 2005.

Predsjednik Vijeća
Neven Komadina, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=124&mjesto=51514&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr