SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

75.

Na temelju članka 28. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), članka 3. Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (NN 24/06) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 03. studenog 2016. godine, donosi

ODLUKU
o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina
i predstavnika nacionalnih manjina Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu članovima vijeća nacionalnih manjina i predstavnicima nacionalnih manjina u Gradu Malom Lošinju koje su imali u obavljanju poslova za vijeće, odnosno u obavljanju poslova predstavnika.

Članak 2.

Vijeću nacionalne manjine i predstavniku nacionalne manjine u proračunu Grada Malog Lošinja osiguravaju se sredstva za sufinanciranje provođenja aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalne manjine odnosno predstavnika nacionalne manjine.

Članak 3.

Pod pravom na naknadu troškova u smislu ove Odluke podrazumijeva se pravo na naknadu troškova javnog prijevoza i pravo na dnevnice u visini propisanoj odlukom Vlade Republike Hrvatske u visini dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu.

Članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina ostvaruju pravo na naknadu u visini cijene povratne karte javnog prijevoza od mjesta svog prebivališta do mjesta održavanja sjednice, po svakoj održanoj sjednici vijeća ili njegovog radnog tijela.

Članak 4.

Članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina ostvaruju pravo na mjesečnu nagradu u visini od 35% od iznosa naknade koju ostvaruju članovi Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.

Članak 5.

Nagrada za rad i naknada troškova iz ove Odluke isplaćivat će se na poseban račun predstavnika nacionalnih manjina otvoren za ostvarivanje manjinskih prava na području Grada Malog Lošinja za koje su izabrani.

Predstavnici nacionalnih manjina dužni su izraditi financijski plan korištenja tih sredstava i završni račun.

Program rada i financijski plan predstavnici nacionalnih manjina dužni su dostaviti Gradu Malom Lošinju, Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo, najkasnije do 15. listopada tekuće godine za iduću godinu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:402-01/16-01/108

URBROJ:2213/01-01-16-4

Mali Lošinj, 03. studenog 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr