SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

73.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, br. (»Službene novine« PGŽ, br. 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 03. studenog 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Malog Lošinja za realizaciju kapitalnog projekta Sanacija rive na Malim Srakanama (Izgradnja i sanacija luka i pristaništa), po Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoja otoka od interesa za razvoj otoka Lošinja, Ilovika, Malih i Velih Srakana, Suska, Unija i dijela
otoka Cresa, KLASA: 402-01/16-01/70,
URBROJ: 2213/01-01-16-5

Članak 1.

Prihvaća se realizacija kapitalnog projekta Sanacija rive na Malim Srakanama, sukladno odredbama članka 4. Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Lošinja, Ilovika, Malih i Velih Srakana, Suska, Unija i dijela otoka Cresa.

Cilj i svrha kapitalnog projekta je poboljšanje uvjeta života stanovnika na malim otocima.

Članak 2.

Ukupna investicija predmetnog projekta iznosi oko 1.000.000,00 kn.

Grad Mali Lošinj će koristiti dio sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada u iznosu od 400.000,00 kn, a preostali iznos osigurat će se iz vlastitih sredstava Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 410-01/16-01/14

URBROJ: 2213/01-01-16-4

Mali Lošinj, 03. studenog 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr