SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

64.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 - pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja («Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 03. studenog 2016. godine, donijelo je

ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE
o stipendiranju studenata

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 40/07, te izmjene i dopune u br. 43/09 , 6/10, 36/12 , 47/13)

-U članku 15. mijenja se stavak 2 i glasi:

Radi osiguranja povrata ukupnog iznosa u slučajevima iz prethodnog stavka korisnici su dužni prilikom potpisivanja Ugovora o stipendiji ispuniti instrument osiguranja - zadužnicu koju potpisuju jamci.

-U članku 15. Dodaje se stavak 3 koji glasi:

Stipendisti koji su u rangu socijalne kategorije, a koji nema mogućnost iznalaženja jamaca time niti garantirati povrat ukupnog iznosa zbog prekida studija, dužan je odaz vati se pozivu Grada Malog Lošinja za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade, u vremenu od onoliko mjeseci koliko je primao stipendiju, čiji opći rad može trajati mjesečno najmanje 30, a najviše 90 sati.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 604-01/16-01/01

Ur.broj: 2213/01-01-16-4

Mali Lošinj, 03. studenog 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr