SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

63.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja je na 28. sjednici održanoj dana 03. studenog 2016. godine, donijelo

Odluku
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi ciljane izmjene
i dopune urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj
(UPU 9) (Službene Novine PGŽ 37/13 i 37/15)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9) (Službene Novine PGŽ 37/13 i 37/ 15) (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

U članku 4. iz alineje 4. dodaju se slijedeće alineje:

.preispitivanje infrastrukturnog i cestovnog sustava;

.usklađenje sa PPUG-om Mali Lošinj građevinsko područje Mali Lošinj, u dijelu građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene (sportsko-rekreacijski centar R1);

.usklađenje sa PPUG-om Mali Lošinj građevinsko područje Mali Lošinj u dijelu koji se odnosi na luku otvorenu za javni promet lokalnog značaja luka »Sveti Martin« na Svetom Martinu;

.usklađenje sa PPUG-om Mali Lošinj građevinsko područje Mali Lošinj u dijelu koji se odnosi na luku nautičkog turizma »Velopin« na Velopinu;

.korekcija građevinskog područja namjene javne zelene površine - javni park oznake Z1;

.preispitati uvjete smještaja i način gradnje oznake 1.1 Provedbenih odredbi, mješovite namjene;

.preispitati uvjete smještaja i način gradnje oznake 1.2 Provedbenih odredbi, mješovite namjene;

.preispitati uvjete smještaja i način gradnje oznake 3.5 Provedbenih odredbi, poslovne namjene oznake K2;

.preispitati uvjete smještaja i način gradnje oznake 6.1 Provedbenih odredbi, javne i društvene namjene oznake D8 na predjelu Sveti Martin;

.preispitati uvjete smještaja i način gradnje oznake 7.2 Provedbenih odredbi, mješovito pretežito stambene namjene oznake M1 na predjelu Brdo ruža;

.preispitati uvjete smještaja i način gradnje oznake 7.6 Provedbenih odredbi mješovito pretežito stambene namjene oznake M1;

.preispitati uvjete smještaja i način gradnje oznake 7.9 Provedbenih odredbi mješovito pretežito stambene namjene oznake M1;

.izmjena u dijelu »Opći uvjeti uređenja prostora« Provedbenih odredbi.

Članak 3.

U članku 7. iza alineje 3 dodaju se slijedeće alineje:

.Preispitivanje infrastrukturnog sustava naselja;

.Uskladiti se sa PPUG-om Mali Lošinj koji se nalazi u postupku izrade i donošenja;

.Propisati uvjete smještaja i način gradnje za oznake 1.1, 1.2, 3.5, 6.1, 7.2 7.6 i 7.9 Provedbenih odredbi;

.U »Općim uvjetima uređenja prostora« dopuniti dio koji se odnosi na gradnju podzemnih etaža i njihov utjecaj na opće uvjete gradnje.

Članak 4.

U članku 11. stavak 2. iza alineje 15. dodaje se slijedeća alineja:

.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Članak 5.

Svi ostali članci Odluke ostaju na snazi.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«

Klasa:350-01/13-01/48

Urbroj: 2213/01-01-16-17

Mali Lošinj, 03. studenog 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr