SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 27. Subota, 22. listopada 2016.
OPĆINA MATULJI

63.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj: 87/08,136/12 I 15/15), članka 84.stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br.114/10, 124714 I 13/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko goranske Županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 i 39/15- pročišćeni tekst«) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 20. listopada 2016.g., donosi

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE
O RASPODJELI REZULATATA POSLOVANJA
ZA 2015 G.

Članak 1.

U Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015.g. (»Službene novine Primorsko goranske Županije« broj 13/16) redni broj 3. pozicija 29.9, redni broj 7. pozicija 54.11 i 58.3 i redni broj 8. pozicija 66.1, mijenjaju se i glase:

»29.9 Sanacija deponije »Osojnica« 0,00

54.11 Vodoopskrba-Kapit. Pom.i.Zaj.
projekt Hrv. vode(85%+15%) 149.117,00

58.3 Kanalizacija-Kapit. Pom.i.Zaj.
projekt Hrv. vode(85%+15%) 312.669,50

66.1 Zemljište 769.233,00

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:400-08/15-01/8

Ur.br.:2156-04-01-16-14

Matulji, 20. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Dr. Mladen Prenc, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=990&mjesto=51211&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr