SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 27. Subota, 22. listopada 2016.
OPĆINA MATULJI

57.

Na temelju članka 30. stavka 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), članka 2. i 3. Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 24/06) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 20.10.2016. godine, donosi

ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi troškova
i nagradi za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Općine Matulji.

Članak 1.

U Odluci o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 13/16) u članku 2. stavak 2. mjenja se i glasi:

»Članovi vijeća nacionalnih manjina ostvaruju pravo na mjesečnu nagradu.«

Članak 2.

Članak 3. briše se.

U članku 5. riječi: « 2.,3. i 4. »mijenjaju se tako da glase: »2. i 3.«

Dosadašnji članci 4.,5. i 6. postaju članci 3.,4. i 5.

Članak 3.

Ove Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 011-01/16-01/14

URBROJ: 2156-04-01-16-1

Matulji, 20. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Mladen Prenc, dr.med.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=990&mjesto=51211&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr