SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 24. Ponedjeljak, 19. rujna 2016.
OPĆINA MATULJI

53.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09,38/09,8/ 13, 17/14, 29/14, 4/15 i 39/15), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 15. rujna 2016. donosi slijedeću:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju
učenika srednjih škola

Članak1.

U Odluci o stipendiranju učenika srednjih škola (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/10 i 41/10) u članku 9. stavku 2. alineje 3. i 5. mijenjaju se i glase:

» - da su učenici škola za obrtnička zanimanja koja su deficitarna na području Općine Matulji, kao što su: CNC operater, slastičar, mesar, konobar, kuhar, zidar ilimar,«

U istom članku u alineji 5. umjesto riječi » dobro« stavlja se riječ »uzorno«

U članku 9. stavku 3. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

»-učenici prvog razreda srednje škole kojisu u prethodne dvije školske godine (VII. i VIII. razred) ostvarili prosječni uspjeh u visini prosječne ocjene 4,00 te imaju uzorno vladanje«

Uistom članku postojeća alineja 3. mijenja se i glasi:

»-redovni učenici II., III., i IV. razreda srednje škole s uzornim vladanjem koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 3,50 i više«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:602-01/16-01/15

URBROJ:2156-04-01-16-1

Matulji, 15. rujna 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Mladen Prenc, dr. med., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=986&mjesto=51211&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr