SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 24. Ponedjeljak, 19. rujna 2016.
OPĆINA MATULJI

50.

Na temelju članka 32. stavak 1. točka 18. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 i 39/15) i članka 33. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 15. rujna 2016. donosi

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova
Odbora za međunarodna, međužupanijska,
međugradska i međuopćinska pitanja Općinskog vijeća Općine Matulji

I.

U Rješenju o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodna, međužupanijska, međugradska i međuopćinska pitanja Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/16) u točki I. podtočki 2. riječ »Jurdana« briše se.

II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:013-01/16-01/4

URBROJ:2156-04-01-16-17

Matulji, 15. rujna 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Mladen Prenc, dr. med., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=986&mjesto=51211&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr