SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 24. Ponedjeljak, 19. rujna 2016.
OPĆINA JELENJE

41.

Temeljem odredbi Odluke Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2016. god., od 02.5.2016. god. i članka 18. Statuta Općine Jelenje (Službene novine PGŽ br. 33/09, 13/13 i 6/16) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na 19. sjednici održanoj 14.9.2016. godine donijelo je

ODLUKU
o listi kapitalnih projekata Općine Jelenje koji će se se zajednički financirati iz sredstava Fonda za razvoj
brdsko-planinskih područja 3. i 4. skupine razvijenosti

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kapitalni projekti koji su od interesa za razvoj Općine Jelenje i koji će se financirati korištenjem namjenskih sredstava iz udjela u porezu na dohodak koji su temeljem članka 45. st.9 točke f Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 17/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07,73/08, 25/12, 147/14 i 100/15) izdvojeni na poziciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU nadležnog za brdsko planinska područja 3. i 4. skupine razvijenosti.

Članak 2.

Utvrđuju se kapitalni projekti od interesa za razvoj Općine Jelenje kao jedinice lokalne samouprave na brdsko-planinskom području 3. i 4. skupine razvijenosti:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ovlašćuje se načelnik Općine Jelenje da sukladno Odluci Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2016. god., od 02.5.2016. god. i Pozivu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije na dostavu prijedloga projekata za zajedničko financiranja kapitalnih projekata od interesa za razvoj JLS provede postupak prijave za zajedničko financiranje, te po odobravanju sklopi sporazum/ugovor.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama PGŽ.

Klasa: 402-01/16-01

Ur. broj: 2170-04-01-16-2

Dražice, 14.9.2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=986&mjesto=51218&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr