SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 24. Ponedjeljak, 19. rujna 2016.
OPĆINA JELENJE

36.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službeni glasnik PGŽ« broj 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 19. sjednici održanoj dana 14. rujna 2016. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
ODLUKE
o naknadama općinskog načelnika, članova Općinskog Poglavarstva, predsjednika, potpredsjednika, vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Jelenje

Članak 1.

U nazivu Odluke o naknadama općinskog načelnika, članova Općinskog Poglavarstva, predsjednika, potpredsjednika, vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 13/07) (u daljnjem tekstu: Odluka)

brišu se riječi: »općinskog načelnika, članova Općinskog Poglavarstva«.

Članak 2.

U Odluci se brišu riječi: »sjednici Općinskog Poglavarstva«.

Članak 3.

U članku 1. Odluke brišu se riječi: »općinskog načelnika, članova Općinskog Poglavarstva,«.

Članak 4.

Članak 2. Odluke briše se.

Članak 5.

Članak 3. Odluke briše se.

Članak 6.

Članak 4. mijenja se i glasi: »Utvrđuje se naknada predsjedniku Općinskog vijeća Općine Jelenje u bruto iznosu od 3.900,00 kn za svaku nazočnost na sjednici Općinskog vijeća«.

Članak 7.

Članak 5. mijenja se i glasi: »Utvrđuje se naknada potpredsjedniku Općinskog vijeća Općine Jelenje u bruto iznosu od 2.200,00 kn za svaku nazočnost na sjednici Općinskog vijeća«.

Članak 8.

Članak 6. mijenja se i glasi: »Utvrđuje se naknada vijećniku Općinskog vijeća Općine Jelenje u bruto iznosu od:

-1.330,00 kn za svaku nazočnost na sjednici Općinskog vijeća i

-300,00 kn bruto za svaku nazočnost sjednici radnih tijela Općinskog vijeća Općine Jelenje.«

Članak 9.

Izmjene i dopune Statuta Općine Jelenje stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-08/16-01/4

Ur. broj:2170-04/16-01/1

Dražice, 14. rujna 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=986&mjesto=51218&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr