SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 8. Petak, 8. travnja 2005.
GRAD BAKAR
10

10.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 50. sjednici održanoj 17. ožujka 2005. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Grada Bakra za 2005. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 45/04) mijenja se i glasi:

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza točke 3., dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. E - platoi (E 1.2, E 2.1 i E 2.2) u Industrijskoj zoni R 27 Kukuljanovo - izgradnja nerazvrstane ceste

Vrijednost: 1.000.000,00 kuna«

Na kraju prvog stavka, iza riječi SVEUKUPNO, iznos od »1.500.000,00 kuna« mijenja se u iznos »2.500.000,00 kuna«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva u iznosu od = 2.500.000,00 kuna osigurati će se iz sredstava komunalnog doprinosa - Proračuna Grada Bakra.«

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. iza točke 2. dodaju se nove točke 3. i 4. koje glase:

»3. Uređenje grobnog polja »M« na mjesnom groblju Krasica

Vrijednost: 200.000,00 kuna

4. Izgradnja novih ukopnih mjesta na mjesnom groblju Praputnjak

Vrijednost: 200.000,00 kuna«

Na kraju prvog stavka, iza riječi SVEUKUPNO, iznos od »200.000,00 kuna« mijenja se u iznos »600.000,00 kuna».

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna osigurati će se iz sredstava komunalnog doprinosa - Proračuna Grada Bakra.«

Članak 4.

Ove I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2005. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/02

Ur. broj: 2170-02-01-05-10

Bakar, 21. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr