SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 23. Subota, 10. rujna 2016.
OPĆINA ČAVLE

41.

Na temelju Članka 108. Zakona o proračunu (Nar.novine br.87/08, 136/12 i 15/15), te Članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Nar. novine br. 24/13) i Članka 29. Statuta Općine Čavle (Sl. novine PGŽ br. 20/14; 26/14. i 27/15.), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 8. rujna 2016. Donosi

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE
ZA 2016. Godinu

Članak 1.

Izvršenje Općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Izvještaj o izvršenju općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.-30.06.2016., Tablica danih zajmova i primljenih otplata, Tablica primljenih zajmova i otplata, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe i

Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2016. godinu.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2016. godinu objaviti će se na internetskim stranicama Općine Čavle.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čavle objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/16-01/07

UR.BROJ: 2170-03-16-01-3

Čavle, 8. rujna 2016

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac v.r.

 

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr