SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 23. Subota, 10. rujna 2016.
OPĆINA MATULJI

49.

Na temelju 51. Statuta Općine MatuljiSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/9, 38/09,8/ 13, 17/14, 29/14, i 39/15) Općinski načelnik općine Matulji dana 2. lipnja 2016. donosi

Izmjenu i dopunu Odluke
o kriterijima za sufinanciranje smještaja djece
u predškolskim ustanovama u ostalim gradovima i
općinama Primorsko-goranske županije te obrtima
za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrtima
sa registriranom djelatnošću dadilje na području
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U odluci o kriterijima za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama u ostalim gradovima i općinama Primorsko-goranske županije te obrtima za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrtima sa registriranom djelatnošću dadilje na području Primorsko-goranske, u članku 4. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Zahtjev za sufinanciranje smještaja djece iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u Općinu Matulji najkasnije do dana raspisivanja natječaja za upis djece u novu pedagošku godinu Dječjeg vrtića Matulji.

Članak 2.

U članku 5. u alineji 2. brišu se riječi »Izvornik izvadka iz sudskog registra ne stariji od 30 dana« i zamjenjuju riječima »preslika izvatka iz sudskog registra ovjerena od strane ustanove ili obrta«.

Članak 3.

Iza članka 9. dodaje se članak 9a. koji glasi:

»Iznimno, Općina Matulji će sufinancirati smještaj djeteta u dječjim vrtićima drugih gradova ili općina Primorsko-goranske županije u pedagoškoj godini 2016./2017. korisnicima koji su to pravo ostvarili u pedagoškoj godini 2015./2016. obzirom da u pisanoj suglasnosti Općine Matulji o sufinanciranju vrtića, nije izričito navedeno da su se korisnici bili dužni javiti na raspisani natječaj za upis djece u Dječji vrtić Matulji za pedagoško godinu 2016./ 2017«.

Članak 4.

Ukoliko podnositelj Zahtjeva za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama u ostalim gradovima i općinama Primorsko-goranske županije te obrtima za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrtima sa registriranom djelatnošću dadilje na području Primorsko- goranske, dostavi lažne podatke pri dostavi dokumentacije iz čl.5. Odluke, podnositelj zahtjeva trajno gubi pravo na sufinanciranje smještaja djece.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranke županije«, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i na web stranici Općine Matulji www.matulji.hr

KLASA: 601-01/16-01/13

URBROJ: 2156-04-01-16-2

Matulji, 2. lipnja 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE MATULJI

Mario Ćiković, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=985&mjesto=51211&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr