SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 8. Petak, 8. travnja 2005.
GRAD BAKAR
10

5.

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 29/01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 17. ožujka 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o prvim izmjenama i dopunama Proračuna
Grada Bakra za 2005. godinu

Članak 1.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci po grupama i računima utvrđuju se u Bilanci prihoda i primitaka, kao i rashoda i izdataka, kako sljedi:

Članak 3.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Bakra za 2005. godine raspoređuju se rashodi i izdaci po korisnicima odnosno programima i akivnostima, te detaljnijoj namjeni, kako sljedi:

 

Članak 4.

Ova Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2005. stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/04-01/07

Ur. broj: 2170-02-02-04-52

Bakar, 17. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Tomislav Klarić, v.r.

 

Odluka o prvim izmjenama i dopunama   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr