SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 8. Petak, 8. travnja 2005.
GRAD BAKAR
10

4.

Temeljem odredbi članka 122. - 125. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 92. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 17. ožujka 2005. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
GRADA BAKRA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2004.

Članak 1.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

Neutrošena sredstva Proračuna Grada Bakra za 2004. godinu iznose 6.324.785,78 kuna, te predstavljaju sredstva za raspodjelu po Godišnjem obračunu Grada Bakra za 2004. godinu.

Članak 3.

Neutrošena sredstva iz članka 2. ove Odluke u iznosu od 6.324.785,78 kuna raspoređuju se:

- sufinanciranje izgradnje športske dvorane u Pomorskoj školi Bakar u iznosu od 1.170.000,00 kuna;

- adaptacija krovišta na Domu Škrljevo u iznosu od 700.000,00 kuna;

- pojačano investiciono održavanje lokalnih cesta u iznosu od 650.000,00 kuna;

- izgradnja kanalizacijskog sustava - Nova cesta u Bakru u iznosu od 600.000,00 kuna;

- izgradnja vodovoda - Nova cesta Bakar i Zlobin u iznosu od 500.000,00 kuna;

- izrada idejnog projekta Dječjeg vrtića Hreljin u iznosu od 200.000,00 kuna;

- izgradnja športskih terena prema Programu u iznosu od 415.000,00 kuna;

- investiciono održavanje kulturnih spomenika u iznosu od 80.000,00 kuna;

- sufinanciranje kapitalnih ulaganja na održavanju zgrada lovnog gospodarstva u iznosu od 30.000,00 kuna;

- nabava razglasa za potrebe VMO Krasica u iznosu od 15.000,00 kuna;

- uređenje prostora Gradske knjižnice Bakar u iznosu od 140.000,00 kuna;

- investiciono održavanje groblja u iznosu od 400.000,00 kuna;

- tekuće održavanje objekata komunalne infrasturkure na području Industrijske zone Kukuljanovo u iznosu od 100.000,00 kuna;

- sanacija ulaznog portala muzeja - Palača Marochino u iznosu od 300.000,00 kuna;

- kapitalno ulaganje u izgradnju loklanih cesta na području Industrijske zone Kukuljanovo u iznosu od 1.000.000,00 kuna;

- nabavka informatičkog programa za evidenciju groblja u iznosu od 12.000,00 kuna;

- nabavka dva nova kompjutera i laptopa za potrebe gradske uprave u iznosu od 12.785,78 kuna

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 4.

Rashodi u iznosu od 22.539.773,69 kuna i izdaci financiranja u iznosu od 1.989.984,96 kuna iskazani su u posebnom djelu Proračuna prema programima odnosno tekućim aktivnostima i kapitalnim projektima planiranim u 2004. godini, te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 5.

Ovaj godišnji obračun stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

Klasa: 400-08/03-01/02

Ur. broj: 2170-02-05-03-65

Bakar, 17. ožujka 2005.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Tomislav Klarić, v.r.

 

Godišnji obračun Proračuna Grada Bakra   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr