SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 20. Četvrtak, 4. kolovoza 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

57.

Temeljem odredbi članka86. i 93.Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Grad Mali Lošinj, Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

objavljuje da dana 18. kolovoza 2016. godine započinje,
a dana 25. kolovoza 2016. godine završava

PONOVLJENA JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU CILJANIH VI. IZMJENA I
DOPUNA PPUG-a GRADA MALOG LOŠINJA

Za vrijeme trajanja ponovljene javne rasprave, za sve zainteresirane osiguran je u v i d u prijedlog Plana u prostorijama Grada Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7,1. kat, u Malom Lošinju, radnim danom od 07:00-15:00 sati i na službenim internet stranicama Grada Mali Lošinj.

Za vrijeme trajanja ponovljene javne rasprave organizira se javno izlaganje koje će se održati dana 24. kolovoza 2016. godine (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Doma Kulture u Malom Lošinju, Zagrebačka 2 (u suterenu).

Upravni odjel komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, kao nositelj izrade prijedloga Plana u ime Grada Malog Lošinja će, po potrebi, pružati dodatno tumačenje izloženog prijedloga Plana radnim danom od 07:00 do 15:00 sati u prostorijama Grada Mali Lošinj na I. katu zgrade, Riva lošinjskih kapetana 7 u Malom Lošinju.

Očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

.upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana;

.predati u pismenom obliku, putem ureda pisarnice Grada Malog Lošinja, na 1. katu, soba br. 9;

.dostaviti pismeno na adresu Grada Malog Lošinja, Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj ili usmeno na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, u protivnom se neće uzeti u razmatranje.

Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.

PROČELNICA
Tanja Jović, dipl. oecc.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr