SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 20. Četvrtak, 4. kolovoza 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

56.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13 i 78/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/ 09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici od 4. kolovoza 2016. godine, donosi:

Odluku o izmjenama i dopunama
Odluke o izradi ciljanih VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA
MALOG LOŠINJA

Članak 1.

U Odluci o izradi ciljanih VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ 37/13, 15/14 i 37/15) u članku 4. iza alineje 9 dodaju se slijedeće alineje:

»- usklađenje granica građevinskog područja aerodroma »Mali Lošinj« sa važećim zakonima i pravilnicima Republike Hrvatske, te određivanje utjecajnog područja

-promjena granica sportsko-rekreacijskog područja oznake R12 i R13

Članak 2.

Svi ostali članci Odluke izradi ciljanih VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« 37/13, 15/14 i 37/15) ostaju na snazi.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-01/13-01/50

URBROJ: 2213/01-01-16-22

Mali Lošinj, 4. kolovoza 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr