SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 19. Petak, 29. srpnja 2016.
OPĆINA MATULJI

45.

Na temelju članka 32. stavak 1. točka 18. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14 i 39/15) i članka 31. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/ 09), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 26. srpnja 2016. donosi

RJEŠENJE
o izmjeni i dopuni Rješenja
o izboru predsjednika i članova Odbora za sport, i
tehničku kulturu Općinskog vijeća Općine Matulji

I.

U Rješenju o izboru predsjednika i članova Odbora za sport i tehničku kulturu Općinskog vijeća Općine Matulji (Službene novine Primorsko - goranske županije» broj 11/16) u točki I. ime člana »Sandi« zamjenjuje se imenom »Aleksandar«.

II.

Ova izmjena i dopuna Rješenja objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-05/16-01/5

Ur. broj: 2156-04-01-16-2

Matulji, 26. srpanj 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Mladen Prenc, dr. med., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=980&mjesto=51211&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr