SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 19. Petak, 29. srpnja 2016.
OPĆINA MATULJI

44.

Na temelju članka 67. Statuta Općine Matulji(«Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09 , 38/09, 8/13, 7/14, 29/14, 4/15 i 39/15) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/14) Općinsko vijeće Općine Matulji, dana 26. srpnja 2016. donosi

ODLUKU
O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA RUPA, LIPA i MUNE

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji i to kako slijedi:

1. Mjesni odbor RUPA,

2. Mjesni odbor LIPA,

3. Mjesni odbor MUNE.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora održat će se 11. rujna 2016. godine u vremenu od 7:00 do 19:00 sati.

Članak 2.

Broj članova vijeća mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke , sukladno odredbi članka 11. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji, određuje se kako slijedi:

-za mjesne odbore pod rednim brojem 1. i 2. - pet članova

-za mjesni odbor pod rednim brojem 3. - sedam članova

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u» Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Matulji i web stranici (www.matulji.hr).

KLASA: 013-03/16-01/5

URBROJ: 2156-04-01-16-1

Matulji, 26. srpnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Mladen Prenc dr.med., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=980&mjesto=51211&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr