SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 17. Petak, 1. srpnja 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

54.

Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj:82/15), i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13) Gradonačelnik Grada Malog Lošinja dana 10. lipnja 2016.godine donosi

PLAN POZIVANJA
Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja

1.Ovim Planom utvrđuje se postupak pozivanja i aktiviranja kojim se članovi Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Stožer) dovode u stanje operativnosti i spremnosti za izvršavanje zadaća zaštite i spašavanja tijekom i izvan redovnog radnog vremena, u slučaju neposredne prijetnje i nastupa okolnosti u kojima je potrebno poduzimati aktivnosti za zaštitu i spašavanje stanovništva, imovine i okoliša na području Grada Malog Lošinja.

2.Stožer se poziva i aktivira kao stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja, po nalogu načelnika, a u slučaju njegove spriječenosti, zamjenikom načelnika.

3. Redoslijed pozivanja članova Stožera je slijedeći:

1.Gari Cappelli, načelnik Stožera,

2.Tanja Jović, zamjenik načelnika Stožera,

3.Moris Saganić, član,

4.Mirko Kajkara, član,

5.Dr. Branko Lakner, član,

6.Antonio Viskić, član,

7.Mario Vodanović, član,

8.Daniel Kljaić, član,

9.Marko Satalić, član,

10. Lenjinka Jurić - Mamilović, član,

11. Marinko Gazilj, član,

12. Živko Zuber, član,

13. Dubravko Devčić, član.

4.Članovi Stožera pozivaju se putem Županijskog centra 112 Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka ili pozivanje obavlja osoba koja je zadužena za obavljanje planskih i operativnih poslova civilne zaštite u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.
Pozivanje se vrši putem fiksne telefonije, mobilne telefonije, SMS porukom ili osobnim pozivanjem.

5.U slučaju nemogućnosti da Županijski centar 112 Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka izvrši pozivanje Stožera obavještava se odgovorna osoba za obavljanje planskih i operativnih poslova u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

Kada pozivanje obavlja Županijski centar 112 onda se najprije obavještava osoba koja je zadužena za obavljanje planskih i operativnih poslova u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša..

6.Sastavni dio Plana pozivanja je Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, broj 11/16) i tablica sa osnovnim podacima članova Stožera koji nisu predmet objave.

7.Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Grada Malog Lošinja, od dana 22.srpnja 2013.godine, Klasa: 810-01/ 13-01/08, Urbr:2213/01-01-13-6.

8.Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 810-01/16-01/01

Urbroj:2213/01-01-16-9

Mali Lošinj, 10. lipanj 2016.

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr