SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
OPĆINA JELENJE

23.

Na temelju članka 31. st. 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov. br. 86/12, 143/13) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 13/13. i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 18. sjednici održanoj dana 14. 6. 2016. godine donijelo je

I. izmjene i dopune
P R O G R A M A
UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2016. GODINU

Članak 1.

U članku 2. broj »50.000,00 mijenja se u broj »152.386,40 kn«.

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novina Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/16-01/1

Ur. broj: 2170/04-02-16-06

Dražice, 14 lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik:
Nikica Maravić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=976&mjesto=51218&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr