SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
OPĆINA JELENJE

18.

Na temelju članka 3. i 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93.), članak 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 13/13. i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 18. sjednici održanoj dana 14. 6. 2016. godine donijelo je

I. izmjene i dopune
P R O G R A M A
javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji
Općine Jelenje u 2016. godini

Članak 1.

Članak 2. stavak mijenja se i glasi:

Proračunom Općine Jelenje planiraju se sredstva za:

1.sufinanciranje promocije kulture u iznosu
od 100.000,00 kn.

2.sufinanciranje aktivnosti u području obrazovanja
u iznosu od 80.000,00 kn.

3.sufinanciranje aktivnosti programa iznad standarda
u osnovnoškolskom obrazovanju u iznosu
od 22.000,00 kn.

4.sufinanciranje stipendiranjem učenika i studenata
u iznosu od 391.000,00 kn.

5.sufinanciranje vjerskih zajednica u iznosu
od 20.000,00 kn.

Ukupno planiranih sredstava 613.000,00 kn.

Članak 6.

I.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju, i religiji za 2016. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/16-01/1

Ur. broj: 2170/04-02-16-02

Dražice, 14. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=976&mjesto=51218&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr