SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
OPĆINA BAŠKA

21.

Temeljem članka 11. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15), članaka 8. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 31/15), te članka 12. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/98, 24/12 i 35/14), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 14. lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Baška
za 2016. godinu

I.

Javno priznanje - Godišnja nagrada Općine Baška za 2016. godinu, dodjeljuje se:

1.Dariu Buršiću - za iznimnu aktivnost u radu udruga na području Općine Baška, promicanje raznih sportskih aktivnosti, a naročito plivanja, te izvanredni pothvat promotivnog plivanja od Lanterne Prvić do Lanterne Baška;

2.Ljubiši Seršiću »Blajbi« - za sudjelovanje u brojnim događanjima u organizaciji raznih udruga, nesebično pomaganje svima kojima je pomoć trebala, te brojne intervencije i spašavanja ljudi i imovine na moru;

3.Heritage hotelu »Forza« za inovativni projekt hotela- baštine, te oblikovanje i unapređenje sadržaja turističke ponude Baške.

II.

Javna priznanja Općine Baška čine povelja i prikladni poklon materijalne vrijednosti koju posebnom odlukom odredi Općinski načelnik.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/3

URBROJ: 2142-03-01/1-16-7

Baška, 14. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr