SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
OPĆINA BAŠKA

20.

Temeljem članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13 i 31/15) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 14. lipnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi za k.č. br. 2412/1, površine 43 m2, upisanu u z.k.ul. br. 3637 k.o. Baška-nova, obzirom da je trajno prestala potreba tog dijela nerazvrstane ceste.

Članak 2.

Temeljem ove Odluke, zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci - Stalna služba u Krku provest će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini iz članka 1. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništva na ime i korist Općine Baška.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/3

URBROJ: 2142-03-01/1-16-6

Baška, 14. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr