SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
OPĆINA MATULJI

36.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 109/95, 21/96, 70/ 97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 31. 5. 2016. god., donosi

PROGRAM
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini:

Izvori sredstava za ostvarenje ovog plana:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/15-01/5

URBROJ: 2156-04-01-16-58

Matulji, 31. svibnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Dr. Mladen Prenc, v.r

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51211&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr