SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
OPĆINA MATULJI

35.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/0, 178/04, 38/09, 79/09, 153/ 09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« 26/09, 38/09, 08/13, 17/14 i 29/14), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 31. 5. 2016. god., donosi

PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE za 2016. GODINU

Članak 1.

1.Ovim programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture u 2016. god.
U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim programima:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Program održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-08/15-01/5

UR.BROJ: 2156-04-01-16-57

Matulji, 31. svibnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Dr. Mladen Prenc, v.r

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51211&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr