SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
OPĆINA MATULJI

34.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj: 87/08, 136/12 i 15/15), članka 84.stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br.114/10, 124/14 i 13/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske Županije« broj 26/09, 38/09, 8/13 ,17/14 i 29/14) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 31. 5. 2016. godine, donosi

O D L U K U
O RASPODJELI REZULATATA POSLOVANJA
ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje namjena i preraspodjeljuje razlika ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, kao i neutrošenih prenesenih sredstava, utvrđene Godišnjim obračunom Proračuna Općine Matulji za 2015.g. u iznosu od 14.833.914,36 kn.

Godišnjim obračunom Proračuna Općine Matulji za 2015. g. utvrđeno je da su ostvareni:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:400-08/15-01/8

Ur.br.:2156-04-16-01-13

Matulji, 31.05.2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Dr. Mladen Prenc, v.r.

red.br.Pozicija Aktivnost/Projekt

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51211&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr