SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
OPĆINA MATULJI

32.

Na temelju članka 2. i 3. Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 24/06) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 26/09, 38/09, 17/14, 4/15 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 31.svibnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća
nacionalnih manjina Općine Matulji.

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Općine Matulji (u daljnjem tekstu: vijeća nacionalnih manjina).

Članak 2.

Nagrada za rad članovima Vijeća nacionalnih manjina iznosi 25% od iznosa naknade koju ostvaruju članovi Općinskog vijeća Općine Matulji.

Nagrada za rad članovima Vijeća pripada po sjednici, a članu Vijeća koji izostane sa sjednice biti će uskraćena naknada.

Članak 3.

Radi isplate nagrade za rad, predsjednik Vijeća ili od njega ovlaštena osoba po završenoj sjednici dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu - Odsjeku za proračun i financije evidenciju nazočnosti članova vijeća na sjednici.

Članak 4.

Članu vijeća nacionalne manjine pripada pravo na naknadu troškova javnog prijevoza za prisustvovanje sjednici vijeća nacionalne manjine.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u visini cijene povratne karte javnog prijevoza od mjesta prebivališta člana vijeća nacionalne manjine do mjesta održavanja sjednice vijeća nacionalne manjine.

Sredstva za naknadu iz stavka 1. ovoga članka isplaćuju se na temelju dostavljenog zapisnika o održanoj sjednici i popisa članova vijeća koji su bili nazočni sjednici.

Članak 5.

Novčana sredstva iz članka 2., 3. i 4. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Matulji.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/16-01/6

URBROJ: 2156-04-01-16-1

Matulji, 31. svibnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Mladen Prenc, dr.med., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51211&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr