SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
OPĆINA MATULJI

30.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji («Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09, 38/09, 8/ 13, 17/14, 29/14, 4/15 i 39/15), Općinsko vijeće Općine Matulji je, na sjednici održanoj dana 31. 5. 2016. donijelo je slijedeću

ODLUKU
O UKIDANJU STATUSA JAVNOGA DOBRA

I.

Ukida se status javnog dobra na novoformiranoj z.č. 4629/2, dvorište od 39 m2 i z.č. 4629/3 dvorište od 10m2 upisane u z.k.ul. 2175 k.o. Puži, te iste sada predstavljaju zemljište u vlasništvu Općine Matulji.

II.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno - knjižni odjel Općinskog suda Rijeka, ispostava Opatija, provest će zemljišnim knjigama uknjižbu na način da će se na z.č. 4629/2, dvorište od 39 m2 i z.č. 4629/3 dvorište od 10m2 upisane u z.k.ul. 2175 k.o. Puži, brisati uknjižba javnog dobra u općoj uporabi i kao vlasnika istih upisati Općinu Matulji.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko -goranske županije«.

Klasa:944-05/15-01/07

Ur.br.:2156-04-01-16-6

Matulji, 31. svibnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Mladen Prenc dr. med., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51211&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr