SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
OPĆINA DOBRINJ

22.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12 i 143/13), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09, 10/13, 36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj («Službene novine« PGŽ broj 35/09, 53/10, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 23. sjednici, održanoj 1. 6. 2016. godine donosi

I. IZMJENE PROGRAMA KORIŠTENJA
SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U
PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE DOBRINJ
U 2016. GODINI

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dobrinj u 2016. godini (SN PGŽ 39/15) članak 2. mijenja se i glasi:

»Planirana sredstva namjenski će se koristiti u godišnjem programu 1018 kroz kapitalne projekte (K) kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/16-01/1

Urbroj: 2142-04-05-16-12

Dobrinj, 1. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51514&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr