SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
OPĆINA DOBRINJ

19.

Na temelju članka 20.stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08 i 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 35/09, 10/13,36/ 13), i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 35/09, 53/10, 10/13, 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 23. sjednici dana 1. 6. 2016. godine, donijelo je

I. IZMJENE PROGRAMA
utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Dobrinj za 2016. godinu

Članak 1.

U Programu utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene

poboljšanju uvjeta boravka turista (SN PGŽ 39/15) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom 1015 planiraju se sredstva boravišne pristojbe u iznosu od 300.000,00 kuna utrošiti u sljedeće aktivnosti:

UTROŠAK BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA
RAZVOJ TURIZMA A101501

-TZ Općine Dobrinj 300.000,00

Općina Dobrinj ugovara da se sredstva boravišne pristojbe dodjele TZ Općine Dobrinj koja se brine o turističkom razvoju i unapređenju turizma, te najbolje zna potrebe i prioritete na svom području, s time da se mogu utrošiti samo za određene namjene koje su njime ugovorene, a prvenstveno za uređenje plaža i organizaciju zabavnih programa tokom godine na području Općine Dobrinj.«

Članak 2.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa : 400-08/16-01/1

Ur. broj: 2142-04-05-16-10

Dobrinj, 1. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51514&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr