SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
OPĆINA DOBRINJ

15.

Na temelju članaka 9., 14. i 41. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 23. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata, radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, ovlasti općinskog načelnika kao izvršenog tijala, određuju se prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim i drugim površinama na području općine Dobrinj.

Članak 2.

Ugostiteljski objekti s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju razvrstavaju se u sljedeće skupine:

1. Hoteli,

2. Kampovi,

3. Ostali ugostiteljski objekti za smještaj,

4. Restorani,

5. Barovi,

6. Catering objekti,

7. Objekti jednostavnih usluga.

2. RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 3.

Ugostiteljski objekti iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Ostali ugostiteljski objekti za smještaj« obavezno rade u vremenu od 0.00 do 24.00 sata svaki dan.

Radno vrijeme za ostale ugostiteljske objekte utvrđuje se, kako slijedi:

1. Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane (fast food) mogu raditi od 6.00 do 2.00 sata.

2. Ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma, konoba, klet, beach bar i kušaonica), mogu raditi od 6.00 do 2.00 sata.

3. Ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi«, koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenom prostorima (noćni klub, noćni bar i disco klub), mogu raditi od 21.00 do 6.00 sati.

4. Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata.

5. Ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« (objekti jednostavnih usluga u kiosku, u nepokretnom vozilu (ili priključnom vozilu), u šatoru, na kolicima (ili sličnim napravama), na klupi i objekti jednostavnih brzih usluga) mogu raditi od 6.00 do 24.00 sata.

6. Ugostiteljski objekti iz skupine »Catering objekti« mogu raditi od 6.00 do 24.00 sata.

Radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom (terase - otvorene i zatvorene, tende i sl.) uz ugostiteljske objekte iz ovog članka, istovjetno je radnom vremenu ugostiteljskog objekta.

Smatra se da se ugostiteljski objekt iz članka 3. stavak 2. točka 4. ovog članka nalazi izvan naseljenog područja naselja ako zračna udaljenost od ugostiteljskog objekta do najbliže građevine koja se koristi za stanovanje iznosi najmanje 500 metara.

Članak 4.

Općinski načelnik može po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 3. stavka 2. točke 1. i 2. ove Odluke, rješenjem odrediti najduže za dva sata raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog odredbama članka 3., ako se u provedenom postupku utvrdi:

-da je podnesena prijava nadležne inspekcijske službe zbog nepridržavanja radnog vremena propisanog ovom Odlukom,

-da je podnesena prijava nadležne Policijske postaje radi remećenja javnog reda i mira u objektu, odnosno njegovoj neposrednoj okolini,

-da su zaprimljene dvije pisane pritužbe građana, od strane različitih podnositelja, na rad ugostiteljskog objekta, osobito u vezi buke ili prekoračenja radnog vremena.

-da je od strane nadležne inspekcije utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć.

Članak 5.

Općinski načelnik može rješenjem, na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 3. stavka 2. točke 1. i 2. ove Odluke, odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava i manifestacija (npr. dočeka Nove godine, vjenčanja, maturalnih zabava, kulturnih manifestacija, sportskih događanja, glazbenih festivala i sličnih događanja).

Općinski načelnik može posebnom odlukom za ugostiteljske objekte iz članka 3. stavka 2. točke 1. i 2. ove Odluke odrediti drugačije radno za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, sportskih događanja, koncerata i sličnih događaja.

Članak 6.

Ugostiteljski objekti mogu imati uređaje za reprodukciju slike i/ili zvuka u zatvorenom i otvorenom prostoru ugostiteljskih objekata sukladno posebnim propisima.

Intenzitet glazbe u ugostiteljskom objektu i izvan ugostiteljskog objekta ograničava se na intenzitet dozvoljen posebnim propisima, zavisno o vrsti ugostiteljskog objekta i okruženju u kojem posluje.

Ugostiteljski objekti mogu na otvorenom prostoru koristiti glazbu najduže do 1.00 sat, a nakon toga su je dužni isključiti. U razdoblju od 0.00 do 1.00 sat glazba mora biti slabijeg intenziteta.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, mogu koristiti glazbu u zatvorenom prostoru u skladu sa radnim vremenom koje je utvrđeno člankom 3. stavkom 2. točkom 3. ove Odluke, a na otvorenom prostoru mogu koristiti glazbu u skladu s stavkom 3. ovog članka.

3. LOKACIJE NA KOJIMA MOGU BITI UGOSTITELJSKI OBJEKTI U KIOSKU, NEPOKRETNOM VOZILU I PRIKLJUČNOM VOZILU, ŠATORU, NA KLUPI, KOLICIMA I SLIČNIM NAPRAVAMA

Članak 7.

Ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama koji su opremljeni za pružanje ugostiteljskih usluga, mogu biti smješteni na lokacijama utvrđenim u članku 3. Odluke o mjestima na kojima se može obavljati prodaja roba izvan prodavaonica na području općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 13)

Na prostoru u privatnom vlasništvu ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka, mogu biti uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Dobrinj.

4. RADNO VRIJEME OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA

Članak 8.

Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata.

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 30/10).

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/2

URBROJ: 2142-04-01-16-6

Dobrinj, 1. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51514&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr