SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

26.

Na temelju članka 5.stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« RH 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13 i 18/14) zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novi Vinodolski, Velimir Piškulić, oecc., dana 18. svibnja 2016. godine donosi

III. DOPUNU PLANA UPRAVLJANJA
POMORSKIM DOBROM ZA 2016. GODINU

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu (Službene novine PGŽ, broj: 04/16, 5/16 i 10/16 ) u točki III. nakon teksta pod rednim brojem 8. dodaje se tekst koji glasi:

»9. Izrada umjetnog Amforišta Carice Helene u podmorju, sa informativnim pločama, podvodnom stazom i fizičkom zaštitom 500.000,00 kn.«

II:

U točki IV. dodaje se tekst koji glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

III.

III. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu stupa na snagu danom dobivanja Potvrde Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze i ista će se objaviti u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Grafički dio nije predmet objave.

Klasa: 342-21/16-01/2

Ur.broj: 2107/02-04-16-8

Novi Vinodolski, 18. svibnja 2016.

Zamjenik gradonačelnika
koji obnaša dužnost gradonačelnika
Velimir Piškulić, oecc. v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51250&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr