SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

24.

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN RH br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 24. sjednici održanoj dana 19. svibnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o općim uvjetima
organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

U Odluci o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 16/15) (u daljnjem tekstu: Odluka) u cijelom tekstu Odluke datum »30.4.« zamjenjuje se datumom »31.5.«, a datum »1.5.« zamjenjuje se datumom »1.6.«.

Članak 2.

U cijelom tekstu Odluke riječ »TRŽNICA I« zamjenjuje se rječju »TRŽNICA«.

Članak 3.

U cijelom tekstu Odluke riječ »TRŽNICA II« zamjenjuje se rječju »RASADNIK«.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i sada glasi:

»Javna parkirališta na području Grada na kojima se naplaćuje parkiranje svrstavaju se u tri zone:

-prva zona

-druga zona

-treća zona

Lokacije koje ulaze u sustav naplate parkiranja u prvoj zoni su:

1. CENTAR ŠKOLA - zatvoreno parkiralište

2. TRŽNICA - otvoreno parkiralište

3. RASADNIK - ulično parkiralište

4. BRAJDA - otvoreno parkiralište

5. JURKOVO - otvoreno parkiralište

6. AUTOBUSNA STANICA - otvoreno parkiralište

7. LUKA - otvoreno parkiralište

8.KORZO HRVATSKIH BRANITELJA - ulično parkiralište

9.SLAVUJ - otvoreno parkiralište

10.LOKVICA - ulično parkiralište

11.ULICA KRALJA ZVONIMIRA - ulično parkiralište

12.ULICA ANTUNA MAŽURANIĆA - ulično parkiralište

13.ULICA ANDRIJE ŠERMANA - ulično parkiralište

14.ZAGREBAČKA ULICA - ulično parkiralište

15.RIBARSKA OBALA (KLENOVICA) - otvoreno parkiralište

Lokacija koja ulazi u sustav naplate parkiranja u drugoj zoni je:

1.LUKAVICE - zatvoreno parkiralište
Lokacija koja ulazi u sustav naplate parkiranja u trećoj zoni je:

1.OBALA PETRA KREŠIMIRA IV - zatvoreno parkiralište«

Članak 5.

U članku 8. iza alineje 9. dodaju se nove alineje koje glase:

»- Ulica Kralja Zvonimira

-Ulica Antona Mažuranića

-Ulica Andrije Šermana

-Zagrebačka ulica

-Rasadnik«

Članak 6.

Članak 23. mijenja se i sada glasi:

»Vrijeme naplate parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom u prvoj zoni, utvrđuje se kako slijedi:

-od 1.6. do 30.9. s radnim vremenom od 0:00 do 24:00 sata

-od 1.10. do 31.5. s radnim vremenom od 7:00 do 19:00 sati za parkirališta: CENTAR ŠKOLA, TRŽNICA, RASADNIK, BRAJDA, JURKOVO, AUTOBUSNA STANICA, LUKA, KORZO HRVATSKIH BRANITELJA i LOKVICA

-od 1.10. do 31.5. ne naplaćuje se korištenje parkirališta za parkirališta: SLAVUJ, ULICA KRALJA ZVONIMIRA, ULICA ANTUNA MAŽURANIĆA, ULICA ANDRIJE ŠERMANA ZAGREBAČKA ULICA i RIBARSKA OBALA (KLENOVICA)

Vrijeme naplate parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom u drugoj i trećoj zoni, utvrđuje se kako slijedi:

-od 1.6. do 30.9. s radnim vremenom od 7:00 do 22:00 sata za parkirališta LUKAVICE i OBALA PETRA KREŠIMIRA IV

-od 1.10. do 31.5. ne naplaćuje se korištenje parkirališta za parkirališta LUKAVICE i OBALA PETRA KREŠIMIRA IV

Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima od 1.6. do 30.9. naplaćuje se radnim danom, subotom, nedjeljom i blagdanima, a od 1.10. do 31.5. naknada se naplaćuje radnim danom te subotom do 13:00 sati.

Članak 7.

U članku 25., stavku 1. iza alineje 3. dodaje se nova alineja koja glasi:

»6,00 (šest) kn za prva 2 sata, 4,00 (četiri) kn za treći, četvrti, peti i šesti sat te za više od šest sati ukupno 30,00 (trideset) kn u trećoj zoni naplate u periodu od 1.6. do 30.9.«

U stavku 2. alineji 3. iza riječi »drugoj« dodaju se riječi »i trećoj«.

Članak 8.

U članku 30., iza stavka 5. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Ukoliko korisnik besplatne propusnice istu izgubi ili ošteti, izrada nove naplatit će mu se 50,00 kn.«

Članak 9.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-02/15-01/15

URBROJ: 2107/02-01-16-5

Novi Vinodolski, 19. svibnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51250&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr