SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

22.

Na temelju članka 44. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« br. 12/2013 i 18/2014) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 24. sjednici održanoj dana 19. svibnja 2016. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju kapitalnih projekata

Članak 1.

Ovom odlukom prihvaćaju se kapitalna ulaganja čije će plaćanje teretiti buduća proračunska razdoblja.

Članak 2.

Prihvaća se sufinanciranje KTD IVANJ d.o.o. Novi Vinodolski za nabavku vozila za skupljanje i odvoz otpada ukupne procijenjene neto vrijednosti 657.393,87 Kn.

Iznos iz prethodnog stavka osigurati će se kako slijedi:

-197.218,16 Kn od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost,

-112.869,69 Kn od Općine Vinodolske,

-314.436,33 Kn iz Proračuna Grada Novi Vinodolski uvećano za kamate u 5 godišnjem razdoblju odnosno od 2016. g. do 2020. g.

Vozilo nabavljeno po ovom modelu postati će imovina KTD IVANJ d.o.o. Novi Vinodolski.

Za iznos godišnje obveze Grad Novi Vinodolski i KTD IVANJ d.o.o. Novi Vinodolski sklopiti će poseban ugovor.

Članak 3.

Prihvaća se projekt rekonstrukcije javne rasvjete po modelu javno-privatnog partnerstva.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta iz ovog članka iznosi 7.033.485,00 kuna.

Iznos iz stavka 2. ovoga članka osigurat će se u Proračunima Grada Novi Vinodolski u jednakim godišnjim iznosima u 12 godišnjem razdoblju odnosno od 2017. godine do 2029. godine.

Članak 4.

Nabava vozila i financiranje putem financijskog leasinga, te odabir privatnog partnera po modelu javno-privatnog partnerstva biti će provedeno temeljem prethodno provedenih postupaka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.

Klasa: 400-02/16-20/14

Urbroj:2107/02-01-16-2

Novi Vinodolski, 19. svibnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG
VINODOLSKO

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51250&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr