SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 11. Petak, 6. svibnja 2016.
OPĆINA MATULJI

24.

Na temelju članka 32. stavak 1. točka 18. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14 i 39/15) i članka 33. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/ 09), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 5. svibnja 2016. donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodna, međužupanijska, međugradska i međuopćinska pitanja Općinskog vijeća Općine Matulji

I.

U Odbor za međunarodna, međužupanijska, međugradska i međuopćinska pitanja izabiru se:

Za predsjednika:

1.Josip Simčić

Za članove:

1.Lučin Jelena

2.Manola Dundovich Jurdana

II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 013-01/16-01/4

Ur. broj: 2156-04-01-16-15

Matulji, 5. svibnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Mladen Prenc, dr. med. v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=972&mjesto=51211&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr