SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 11. Petak, 6. svibnja 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

29.

Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj:82/15) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13) Gradonačelnik Grada Malog Lošinja dana 12. travnja 2016. godine donosi sljedeću:

ODLUKU
o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika
civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se povjerenici i zamjenici povjerenika u sustavu civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja, u nastavku, kako slijedi:

1.Mjesni odbor Belej,za povjerenika Marin Mužić, a za njegovog zamjenika Mirjana Mužić;

2.Mjesni odbor Ustrine, za povjerenika Goran Gregov, a za njegovog zamjenika Marino Rukonić;

3.Mjesni odbor Osor, za povjerenika Dario Kučić, a za njegovog zamjenika Roberto Polonio;

4.Mjesni odbor Punta Križa, za povjerenika Darko Švec, a za njegovog zamjenika Flavio Matešić;

5.Mjesni odbor Nerezine, za povjerenika Elvis Živković, a za njegovog zamjenika Luigi Satalić;

6.Mjesni odbor Ćunski, za povjerenika Dragan Jambrošić, a za njegovog zamjenika Bakir Jerman;

7.Mjesni odbor Artatore, za povjerenika Zvonimir Doko, a za njegovog zamjenika Ivica Zabavnik;

8.Mjesni odbor Veli Lošinj, za povjerenika Franko Bonić, a za njegovog zamjenika Siniša Dakić - Barichievich;

9.Mjesni odbor Susak, za povjerenika Milan Jurlina, a za njegovog zamjenika Anton Picinić;

10.Mjesni odbor Ilovik, za povjerenika Jadranka Matas, a za njegovog zamjenika Ivan Lettich;

11.Mjesni odbor Unije, za povjerenika Robert Nikolić, a za njegovog zamjenika Svetozar Vukelić;

Članak 2.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici na području Grada Malog Lošinja su operativne snage civilne zaštite koje provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a dužni su se odazvati na poziv načelnika nadležnog stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

U skladu sa Zakonom o sustavu civilne povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici obavljaju poslove civilne zaštite za svoje mjesne odbora:

-sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite;

-daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite;

-sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite;

-organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina;

-provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

Članak 4.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici mogu biti pozvani na razne oblike planske edukacije i osposobljavanja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/16-01/03

Urbroj: 2213/01-01-16-3

Mali Lošinj, 12. travnja 2016.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr