SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
OPĆINA MATULJI

11.

Na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i

Općina Matulji

19/13- pročišćeni tekst), članka 19. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/ 09 ) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09 i 8/13) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 20. travnja 2016. godine donosi

RJEŠENJE
O IZBORU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

I.

U Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Matulji izabiru se:

4. Marin Klanac

5. Bruno Frlan

6. Ilija Bakić

II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA: 021-05/16-01/1

URBROJ: 2156-04-01-16-7

Matulji, 20.travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjedavatelj
konstituirajuće sjednice
Općinskog vijeća Općine Matulji
Slobodan Juračić, ing. v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=51211&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr