SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 9. Utorak, 19. travnja 2016.
OPĆINA MATULJI

6.

Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj: 36/95, 109/95, 21/ 96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/ 12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 85.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst) te članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/ 14), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske, dana 18. 4. 2016. godine donio je

I Z V J E Š Ć E
O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. god.

U prilogu izvješća o ostvarenju godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. god. nalazi se tablica iz koje je vidljivo da ukupno izvršenje iznosi 4.034.367,07 kn odnosno 98,57% od planiranog.

I.Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. god. usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 18. prosinca 2014. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 40/14), 1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. g. usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 11. lipnja 2015. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 20/15), 2. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015 g. usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 26. studenog 2015. g. te uz preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama odobrenim od strane Općinskog načelnika temeljem članka 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2015. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 40/14).

II.Za pokriće ukupnih troškova održavanja komunalne infrastrukture u 2015g. utrošena su po pojedinim izvorima financiranja slijedeća sredstva:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

KLASA: 400-08/15-01/8

URBROJ: 2156-04-01/16-6

Matulji, 18. travnja 2016.

OPĆINA MATULJI

Povjerenik Vlade RH
Dr. sc. Alen Host

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=970&mjesto=51211&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr