SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
OPĆINA PUNAT

19.

Na temelju članka 143. stavka 1., točke 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13),Općinsko vijeće Općine Punat na 22. sjednici održanoj 29. ožujka 2016. godine, donosi

ODLUKU
o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan«, Krk, Područne škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane

Članak 1.

Općina Punat sufinancirat će projekt rekonstrukcije zgrade Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan«, Krk, Područne škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane (nastavno: projekt) prema Investicijskom elaboratu rekonstrukcije zgrade Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan«, Krk, Područne škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane (nastavno: Investicijski elaborat).

Investicijski elaborat sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 2.

Utvrđuje se da:

-su Primorsko-goranska županija i Općina Punat u cilju realizacije projekta zajednički aktivno sudjelovali u izradi i sufinanciranju projektne dokumentacije za projekt,

-je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo suglasnost na Idejni arhitektonski projekt (KLASA: 404-03/15-01/00086, URBROJ: 533-27-15-0002 od 11. studenog 2015. godine). Navedenom suglasnosti utvrđeno je da je Idejni arhitektonski projekt u skladu s utvrđenim normativima prostora i opreme osnovnih škola, te da je dio projekta za dogradnju jednodijelne školske sportske dvorane djelomično u skladu s normativima jednodijelnih školskih sportskih dvorana, obzirom da je ukupna neto površina jednodijelne školske sportske dvorane od 1.033,89 m2 veća (za oko 255 m2 ) u odnosu na utvrđeni normativ Ministarstva,

-ukupna procijenjena vrijednost radova na realizaciji projekta iznosi 20.805.930,00 kuna, te da će se radovi na realizaciji projekta odvijati tijekom tri godine (2016., 2017. i 2018. godina).

Članak 3.

Županija i Općina Punat sufinancirat će ugovorene radove na realizaciji projekta u omjeru:

40 % Županija - 60 % Općina

Općina Punat obvezu sufinanciranja iz prethodnog stavka izvršit će tijekom tri proračunske godine i to 2016. godine u iznosu od 4.000.000,00 kn, a preostali iznos od 8.483.558,00 kn osigurat će se u Proračunu Općine u 2017. i 2018. godini.

Članak 4.

Primorsko-goranska županija i Općina Punat će, nakon provođenja postupka javne nabave, zaključiti Sporazum o sufinanciranju projekta kojim će se utvrditi rokovi, uvjeti i način sufinanciranja za projekta.

Članak 5.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Punat na potpisivanje Sporazuma iz članka 4. ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/2

URBROJ:2142-02-01-16-9

Punat, 29. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr