SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
OPĆINA PUNAT

17.

Temeljem članka 9. Sporazuma o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Punat KLASA: 932-01/07-01/1, URBROJ: 2142-02- 02-09-5 od 30. travnja 2009. godine i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat, na 22. sjednici održanoj 29. ožujka 2016. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu Sporazuma o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Punat

Članak 1.

U Povjerenstvo za provedbu Sporazuma o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Punat imenuju se:

1.Antonio Šustić, dipl. ing. geod. -Središnji ured Državne geodetske uprave

2.Nedeljka Radun - Sveticki, dipl. ing. geod. - Područni ured za katastar Rijeka

3.Marinko Žic - Općina Punat

Članak 2.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Sporazuma o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/11).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/2

URBROJ:2142-02-01-16-5

Punat, 29. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr