SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
OPĆINA PUNAT

16.

Temeljem članka 4. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 19/15) te članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat, na 22. sjednici održanoj 29. ožujka 2016. godine donosi

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz
Proračuna Općine Punat

Članak 1.

Na temelju provedenog Poziva na dostavu ponuda za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Punat, poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Punat povjeravaju se najpovoljnijem ponuditelju - Usluge »Cvelić«, vl. Josip Cvelić, Milovčići 13B, 51511 Malinska, OIB: 29798209973.

Poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Punat povjeravaju se ponuditelju Usluge »Cvelić«, vl. Josip Cvelić, Milovčići 13B, 51511 Malinska, OIB: 29798209973 na razdoblje od dana sklapanja Ugovora iz članka 2. ove Odluke do 31. prosinca 2019. godine.

Članak 2.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Punat da na temelju ove Odluke sa ponuditeljem Usluge »Cvelić«, vl. Josip Cvelić, Milovčići 13B, 51511 Malinska, OIB: 29798209973 zaključi Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Punat.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/2

URBROJ:2142-02-01-16-4

Punat, 29. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr