SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

16.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« RH broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 26. stavka 3. alineja 3. Zakona o muzejima (»Narodne novine« RH broj 110/15) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 23. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2016. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju Prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune
Statuta Narodnog muzeja i galerije

I.

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog daje Prethodnu suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Narodnog muzeja i galerije.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/16-00/2

Ur. broj: 2107/02-01-16-2

Novi Vinodolski, 30. ožujka 2016.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=968&mjesto=51250&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr