SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

28.

U skladu sa člankom 16., člankom 22., člankom 31. Odluke o organizaciji prometa na području Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 38/10, 10/11, 8/13 i 18/13) i člankom 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ broj 26/09, 32/09 i 10/13) Gradonačelnik Grada Malog Lošinja, temeljem prijedloga Društva Lošinj usluge d.o.o., dana 29. ožujka 2016. godine, donio je:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Općih uvjeta o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i
visini naknade za parkiranje

Članak 1.

U Općim uvjetima o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje u daljem tekst: Opći uvjeti (»Službene novine PGŽ« broj 22/2013, 24/2013, 4/2014, 15/2014 i 17/15),

Članak 4. Općih uvjeta, dopunjuje se sa brojem parkirnih mjesta za invalidne osobe,te novim parkiralištima, i sada glasi:

Javna parkirališta na kojima se vrši naplata naknade za parkiranje vozila su:

-Parkiralište Budovina (72 PM od toga 5 IPK - invalidnih parkirnih mjesta) - zatvoreno javno parkiralište, sezonska naplata,

-Parkiralište Nova Obala (146 PM od toga 7 IPK - invalidnih parkirnih mjesta) - zatvoreno javno parkiralište, cjelogodišnja naplata,

-Parkiralište u Velom Lošinju- gore (88 PM od toga 2 IPK - invalidnih parkirnih mjesta) - otvoreno javno parkiralište, sezonska naplata,

-Parkiralište u Velom Lošinj-dolje (84 PM od toga 2 IPK - invalidnih parkirnih mjesta) - otvoreno javno parkiralište, sezonska naplata,

-Garaža Bočac (121 PM od toga 6 IPK - invalidnih parkirnih mjesta) - zatvoreno javno parkiralište, cjelogodišnja naplata

-Parkiralište Bočac(49PM od toga 2 IPK - invalidnih parkirnih mjesta)- otvoreno javno parkiralište, sezonska naplata

-Parkiralište Zagazinjine (88 PM od toga 3 IPK - invalidnih parkirnih mjesta) - otvoreno javno parkiralište, sezonska naplata,

-Parkiralište Mrtvaška(40 PM od toga 2 IPK - invalidnih parkirnih mjesta)- otvoreno javno parkiralište, sezonska naplata

-Parkiralište u ulici B.Vidulića te Priko (214 PM od toga 8 IPK - invalidnih parkirnih mjesta) - zatvoreno javno parkiralište, cjelogodišnja naplata,

-Parkiralište Škverić (30 PM od toga 3 IPK - invalidnih parkirnih mjesta) -otvoreno javno parkiralište, cjelogodišnja naplata

-Parkiralište Kadin (30 PM od toga 2 IPK - invalidnih parkirnih mjesta)- otvoreno javno parkiralište, sezonska naplata

-Parkiralište Nerezine- (kod groblja) (40 PM od toga 2 IPK - invalidnih parkirnih mjesta)- otvoreno javno parkiralište, sezonska naplata

Te se dodaju nova parkirališta:

-Parkiralište Dinka Kozulića (30 PM od toga 2 IPK - invalidnih parkirnih mjesta)- otvoreno javno parkiralište, sezonska naplata,

-Parkiralište Osor (100 PM od toga 5 IPK - invalidnih parkirnih mjesta)- otvoreno javno parkiralište, sezonska naplata,

-Parkiralište Veli Žal (120 PM od toga 6 IPK - invalidnih parkirnih mjesta)- otvoreno javno parkiralište, sezonska naplata,

Te se mijenja:

-Parkiralište Nova Obala (146 PM od toga 7 IPK - invalidnih parkirnih mjesta) - zatvoreno javno parkiralište, - umjesto sezonska naplata u cjelogodišnja naplata

Mijenja se naslov:

-Parkiralište Nerezine- u tekst: Parkiralište Nerezine- kod groblja i Nerezinskih pomoraca

A briše se:

-Parkiralište Rukavić (120 PM) - otvoreno javno parkiralište, sezonska naplata,

Članak 2.

1. U članku 6. Općih uvjeta, mijenja se stavak 1.- tablica »Parkiralište Nova obala« novim stupcem,novim cijenama i radnim vremenima, kako slijedi:

- Redak br. 1 - Vremenski period i Radna vremena - dodaje se novi stupac br. 2., a stupac br. 4, postaje stupac br. 5. te umjesto 01.09-15.10 sada glasi 01.09-31.12, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 7.

Ove Izmjene stupaju na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenim novinama PGŽ.

Klasa: 340-01/16-01/08

Urbroj: 2213/01-01-16-3

Mali Lošinj, 29. ožujka 2016.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=968&mjesto=10005&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr