SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

27.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), slijedom prijedloga pročelnica upravnih odjela Grada Malog Lošinja, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu od ožujka 2015. godine i Odluci o izmijeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu od 22. ožujka 2016. godine, a u skladu s Planom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2016. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske br. 37/15), i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br: 26/09, 32/09 i 10/13) Gradonačelnik Grada Malog Lošinja, dana 29. ožujka 2016. godine, donosi,

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
za upravne odjele Grada Malog Lošinja u 2016. godini

I.

Utvrđuje se da će u gradskoj upravi Grada Malog Lošinja na dan 29.03.2016. godine biti nepopunjena sljedeća radna mjesta:

a) u Uredu Grada i upravljanja gradskom imovinom:

-dostavljač (1 izvršitelj/ica)

b) u Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo:

-viši stručni suradnik za turizam, male otoke i EU projekte (1 izvršitelj/ica)

-spremačica (1 izvršitelj/ica)

-blagajnik-likvidator (1 izvršitelj/ica)

c) u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša:

-viši stručni suradnik za održavanje i gradnju objekata komunalne infrastrukture (1 izvršitelj/ice)

-viši stručni suradnik za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša (1 izvršitelj/ica)

-viši stručni suradnik za pravna pitanja komunalnog sustava, urbanizma i zaštite okoliša

(1 izvršitelj/ica)

-referent komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

Ostala radna mjesta, sistematizirana Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave Grada Malog Lošinja popunjena su na neodređeno vrijeme.

II.

Tijekom 2016. godine u Upravne odjele Grada Malog Lošinja planiraju se popuniti sljedeća radna mjesta:

. u Uredu Grada i upravljanja gradskom imovinom, radno mjesto:

1. dostavljač (1 izvršitelj/ica)

. u Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo, radna mjesta:

1.viši stručni suradnik za turizam, male otoke i EU projekte (1 izvršitelj/ica)

2.spremačica (1 izvršitelj/ica)

3.blagajnik-likvidator (1 izvršitelj/ica)

4.viši stručni suradnik za proračun i financije-voditelj računovodstva (1 izvršitelj/ica)

. u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša:

1.viši stručni suradnik za održavanje i gradnju objekata komunalne infrastrukture (1 izvršitelj/ice)

2.viši stručni suradnik za pravna pitanja komunalnog sustava, urbanizma i zaštite okoliša (1 izvršitelj/ica)

3.referent komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan prijma u službu za upravne odjele Grada Malog Lošinja u 2016. godini (»Službene novine« broj 2/16).

Ovaj Plan stupa na snagu prvi sljedeći dan po objavi u »Službenim novinama« PGŽ.

KLASA: 100-01/16-01/01

URBROJ: 2213/01-01-16-13

Mali Lošinj, 29. ožujka 2016. godine

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr